Nyheder

Generalforsamling 2020 og 2021

Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamling samlet for såvel 2020 0g 2021 mandag d. 27/9 2021 i sognegården. Indkaldelse er omdelt og kan ses her: Indkaldelse generalforsamling 2021 Med venlig hilsen Bestyrelsen  

Vedr. klage, tilladelse til råstofindvinding

Foreningen har d. 21.12.2020 modtaget et svar fra miljø- og fødevareklagenævnet på klagen indsendt i efteråret vedr. Regionens tilladelse til råstofindvinding. Det er ikke et endeligt svar – det er en afgørelse på Nymølles indsigelse imod opsættende virkning. Klagenævnet giver IKKE Nymølle medhold i indsigelse. Foreningens klage har derfor opsættende virkning og Nymølle må derfor ikke påbegynde indvinding af bl.a. […]

Klage, tilladelse til råstofindvinding

Foreningen har d. 01.10.2020 indsendt klage over Regions Sjællands tilladelse nr. 18/00198 vedr. råstofindvinding for Hedehusene Grusgrav Vindinge Syd. Foreningens klage kan læses her: Klage til Nævnenes hus Vindinge Syd 18_00198

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har på seneste møde besluttet ikke at afholde generalforsamling i indeværende år på grund af Covid 19. Bestyrelsen vil også kun afholde møder i det omfang, at det er nødvendigt.

Årets generalforsamling

Som tidligere annonceret er årets generalforsamling udsat på ubestemt tid. Så snart det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil vi fastsætte et nyt tidspunkt. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ny hjemmeside

Efter 10 år med samme design på vores hjemmeside har vi nu fået opdateret den med nyt design og “ny motor” bagved, så den er fremtidssikret i forhåbentlig 10 år. Vi har ikke selv lavet den, så vi skal til at lære at bruge den. God påske midt i denne corona-tid. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling er fastlagt til d. 19. marts kl. 19.

Råstofplan 2020

Foreningen har indsendt indsigelse til region hovedstaden til deres råstofplan 2020.

Råstofindvinding

Vi er i foreningen ikke enig med lokalrådets svar til regionen til den kommende råstofplan vedr. kørsel på Stærkendevej

Indledende høring for Råstofplan 2020

Region Sjælland har sendt råstofplan 2020 ud i indledende høring.