Foreningens arbejde

Gl. Vindinge Grundejerforenings bestyrelse arbejder løbende på forbedring af Vindinges indre bydel herunder trafikale forhold samt øvrige forhold som berører foreningens medlemmer.

Gl. Vindinge er en frivillig grundejerforening for alle husstande i den gamle del af byen. Der er pt. 214 betalende husstande, der bidrager til foreningens arbejde.

Af resultater kan nævnes:

  • Skiltning ved indfaldsveje mod uvedkommende lastbilkørsel gennem Vindinge
  • Hastighedsregulerende foranstaltninger ved byporte
  • Inddragelse af buslomme ved købmand til parkering
  • Gøre kommunen opmærksom på deres forpligtigelse i forbindelse med drift og vedligehold af kommunale veje og anlæg i Vindinge