Nyheder

Generalforsamling 2024

Generalforsamling for 2024 vil blive afholdt Torsdag d. 21/3 2024 kl. 19 i Sognegården Der er ikke indkommet forslag til generalforsamling. Dagsorden er derfor som angivet i indkaldelsen Indkaldelse og dagsorden kan ses her    Bestyrelsen   Opdateret 18.03.2024

Generalforsamling 2023

Generalforsamling for 2023 vil blive afholdt Onsdag d. 29/3 kl. 19 i Sognegården Der er ikke indkommet forslag til generalforsamling. Dagsorden er derfor som angivet i indkaldelsen Se indkaldelse her: Indkaldelse generalforsamling 2023 Bestyrelsen   Opdateret 26.03.2023

Jubilæum 50 år

Se billeder fra vores 50 års jubilæum under galleriet: Galleri jubilæum 50 år Bestyrelsen takker for det store fremmøde ved pølsevognen.

Nye Vedtægter

På den ekstraordinære generalforsamling d. 12/5 2020 blev bestyrelsens forslag til vedtægter enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vil blive omdelt i underskrevet stand sammen med referaterne fra begge generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling: Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 19 Sted: Carsten Vogel, Kærvej 1 Eneste emne på dagsorden er vedtagelse af nye vedtægter. mvh Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling er fastlagt til d. 31. marts kl. 19.

Generalforsamling 2020 og 2021

Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamling samlet for såvel 2020 0g 2021 mandag d. 27/9 2021 i sognegården. Indkaldelse er omdelt og kan ses her: Indkaldelse generalforsamling 2021 Med venlig hilsen Bestyrelsen  

Vedr. klage, tilladelse til råstofindvinding

Foreningen har d. 21.12.2020 modtaget et svar fra miljø- og fødevareklagenævnet på klagen indsendt i efteråret vedr. Regionens tilladelse til råstofindvinding. Det er ikke et endeligt svar – det er en afgørelse på Nymølles indsigelse imod opsættende virkning. Klagenævnet giver IKKE Nymølle medhold i indsigelse. Foreningens klage har derfor opsættende virkning og Nymølle må derfor ikke påbegynde indvinding af bl.a. […]

Klage, tilladelse til råstofindvinding

Foreningen har d. 01.10.2020 indsendt klage over Regions Sjællands tilladelse nr. 18/00198 vedr. råstofindvinding for Hedehusene Grusgrav Vindinge Syd. Foreningens klage kan læses her: Klage til Nævnenes hus Vindinge Syd 18_00198

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen har på seneste møde besluttet ikke at afholde generalforsamling i indeværende år på grund af Covid 19. Bestyrelsen vil også kun afholde møder i det omfang, at det er nødvendigt.