Glascontainer

Glascontainer
1. March 2020 anneholmskov
In Sager

Vores velfungerende flaskeindsamling er erstattet af to glascontainere.

Vis hensyn til de omkringboende og benyt den kun mellem 9 og 18 som angivet på containerne.

Brugen af containerne er til stor gene for de omkringboende udenfor ovennævnte tidsrum.