Vedr. klage, tilladelse til råstofindvinding

Vedr. klage, tilladelse til råstofindvinding
23. December 2020 Carl Ulrik Graversen
In Nyheder

Foreningen har d. 21.12.2020 modtaget et svar fra miljø- og fødevareklagenævnet på klagen indsendt i efteråret vedr. Regionens tilladelse til råstofindvinding.

Det er ikke et endeligt svar – det er en afgørelse på Nymølles indsigelse imod opsættende virkning.

Klagenævnet giver IKKE Nymølle medhold i indsigelse.

Foreningens klage har derfor opsættende virkning og Nymølle må derfor ikke påbegynde indvinding af bl.a. området med spejdergrund, sø og mose.

Delafgørelsen vil snart være tilgængelig på:

Miljø- og Fødevareklagenævnet (naevneneshus.dk).