Archive for October, 2020

  • Oct062020

    Klage, tilladelse til råstofindvinding

    Foreningen har d. 01.10.2020 indsendt klage over Regions Sjællands tilladelse nr. 18/00198 vedr. råstofindvinding for Hedehusene Grusgrav Vindinge Syd. Foreningens…

    Read more